Mer

Your Professional Reputation

Vi har sedan flera år tillbaka utvecklat och arbetat med en världsunik metod för att analysera och expandera din högst värderade och samtidigt din mest okända tillgång – ditt professionella rykte. Genom att känna styrkorna i detta kommer du också att fullt ut kunna nyttja din potential. Du kommer också att kunna  marknadsföra dig på ett helt nytt sätt via en Reputation Resumé som hanterar de idag avgörande nyckelfaktorerna på ett trovärdigt sätt.

Grundare till Your Professional Reputation är Per Frykman och Karin Sandin. Vi har de senaste åren arbetat med 950 ledare, konsulter, entreprenörer och anställda i fem länder och vi finns representerade också i Oslo, Köpenhamn och i London.

IMG_6159

Per Frykman

”Considered a pioneer in his field Per takes your professional reputation to a new dimension and challenges you to stand out as unique”

Your professional reputation™

Per Frykman AB

✆ +46 (0)70-624 00 58

per@perfrykman.se

Web: www.perfrykman.com

LinkedIn: http://linkedin.com/in/frykman