Gustaf Geterud ny Vd för 4potentials

Konsultföretaget 4potentials, känt som Sveriges ledande talangnätverk, får en ny VD. Grundaren Fredrik Andersson, svensk talangmarknads nestor som under de senast 25 åren satt talangfrågan överst på företags agendor, lämnar nu stafettpinnen vidare till Gustaf Geterud, 35 årig trebarnspappa bördig från Göteborg. Fredrik kommer arbeta vidare med försäljning i bolaget samt att han är ju idag den största ägaren till Four Potentials AB (kallat 4potentials).

-”Gustaf är rätt person för oss i den fortsatta utvecklingen av bolaget samt den svenska talangmarknaden. Vi har de senaste tre åren varit lönsamma men vill nu öka vår tillväxt både nationellt och internationellt. Vi är idag det största och ledande talangnätverket”, säger Fredrik.

Gustaf kommer närmast från rollen som Head of Talent på Telia och har tidigare haft motsvarande roller på Swedbank och Ericsson. För några sedan publicerade han boken ”Guldklockans tid är förbi” som beskriver hur maktbalansen i arbetslivet skiftats från arbetsgivarna till arbetskraften. Hur storföretagen ställer om för att hantera detta har varit hans huvudfokus sedan han lämnade studierna på Handelshögskolan i Stockholm, 2007.

”Talangfrågan har länge varit ett fokusområde för företag men i och med att talangerna driver talangmarknaden har man på allvar tvingats ställa om hur man jobbar med den. Många bolag har satsat på att bygga upp starka funktioner internt som bland annat hanterar rekrytering själva i större utsträckning. Samtidigt har det varit kul att se hur snabbt tjänstesidan inom HR växt upp parallellt med massor med nya spännande upplägg, inte minst inom HR-tech. De bolag som ligger kvar i föreställningen att det räcker med att publicera annons och sedan vänta på att rätt kandidat söker kommer att få det kämpigt”, tror Gustaf Geterud. Men han ser också en annan risk i att få bolag inser allvaret i frågan och att det oftast leder till kortsiktiga lösningar.

”Många företag lägger stora summor på externa headhunters och inhyrda konsulter istället för att bygga upp kompetensen inom bolaget. Potentialen i ett långsiktigt arbete där talangfulla personer plockas in tidigt och sedan utvecklas under tid mot toppositioner ligger i ökad lönsamhet, högre engagemang och starkare företagskultur.”

”Jag ser verkligen fram emot att börja på 4potentials som verkar inom hela talangcykeln med att hjälpa bolag att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare – långsiktigt. Tittar man på de partners som 4potentials jobbat med länge såsom Scania, Tele2, Business Sweden, Lantmännen, Scandic, SEB och Arla är det tydligt hur sambandet mellan långsiktighet i talangfrågan hänger ihop med lönsamhet och börsutveckling.”

”Talangmarknaden och i synnerhet rekrytering är tyvärr väldigt transaktionell. 4potentials hela idé bygger på en långsiktighet vilket ger väldigt positiva effekter för både medlemmar och våra partnerföretag.”

4potentials och Gustaf släpper idag det senaste talangindexet: http://4potentials.se/sv/talent-index-and-awards/

Gustaf nås på gustaf@4potentials.com

Alternativt via kontakter: http://4potentials.se/sv/kontakt/

Vi ses! Gustaf och Co!