Event med Trafikverket – 27 November


Är du intresserad av hur vår infrastruktur av vägar, broar och gator hänger samman ur ett IT-perspektiv?


Då välkomnar Trafikverket och 4potentials dig till ett event hos Trafikverket i Solna Strand den 27 november.

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Hur vidareutvecklar vi då Sveriges infrastruktur utifrån ett IT perspektiv? Hur bidrar IT till att Trafikverket gör Sverige närmare, dessutom smidigt, grönt och tryggt?  Hur arbetar vi för att göra samhällsnytta, till nollvisionen och att få tågen att gå i tid på samma gång?

Eventet riktar sig till dig med en bakgrund och intresse inom IT.

Det börjar kl 17 och avslutas ca kl 19.30. 

Det bjuds på enklare mat och dryck, inspirerande samtal och bra sällskap. Vi håller till i Trafikverkets lokaler på Solna strandväg 98

Mer information kommer givetvis längre fram men passa på att anmäla intresse redan nu till: daniel.aglov@4potential.com