4potentials Q3 Talent report. Hur ser de aktuella läget ut i talangekonomin och på talangmarknaden? Vilka bolag skall man kanske investera i – och sin karriär på?

4potentials Talent report q3 – summary.

TOTAL TALENT REPORT – HUR PÅVERKAR BOLAGENS TALANGARBETE DERAS FRAMTIDA EKONOMISKA SITUATION? VILKA ÄR 4P TIPS ATT FÖLJA UPP BÅDE SOM ARBETSPLATS OCH INVESTERING?

4potentials gör den enda analysen av hur populära företag är och om de lyckas få ombord supertalanger samt om de behåller och utvecklar dem. Det kallas Total Talent Index och har starka in/direkta kopplingar till den framtida vinsten och omsättningen i företaget. Analysen är genomförd på ca 5000 talangfulla respondenter med en medelålder på ca 43 år. Studien är gjord på faktiska data. 4potentials tar inget ansvar för de investeringar som görs utifrån tolkningar av vår data eller våra rekommendationer*

Vad innehåller Total Talent Index – och hur räknas det ut?
Talent attraction
mäts genom att 5000 talanger mellan ca 25-55 år väljer vilka företag de vill arbeta på genom att markera det i 4potentials databas. Genom att de som svarar är utvalda som medlemmar med en hög kvalitet blir svaret mycket intressant. Ju fler som väljer bolaget ju bättre ranking. Det är rankingsplaceringen nedan som anges.

Talent Density räknas ut genom att bland 6000 i databasen så mäter 4potentials hur många som arbetar på det aktuella företaget / dividerat med antal medarbetare. Återigen så är det rankingplaceringen som syns i indexet. Ju fler talanger i ett företag – ju högre vinstmarginal brukar 4potentials se att det företaget har.

Talent Retain index räknas ut genom att 4potentials ser hur många som är kvar på det aktuella företaget av 4potentials utvalda intervjuade medlemmar. D v s behåller företaget några av sina stjärnor. Detta index korrelerar ofta till bolagets omsättning.

Total Talent index är en sammanslagning av de tre olika rankingarna. Är man rankad ex 1, 100 och 200 får man totalpoängen 301.
Lägst totalpoäng – bäst ranking i Total Talent index.

________

Vad är hönan och ägget i en talangekonomi? Först blir man mer attraktiv p g a Employer Branding men framför allt för att medarbetarna trivs och blir bolagets ambassadörer. Därefter ökar man chansen att de facto rekrytera en stjärna vilket ökar Talent Density som 4potentials bedömer genom att försöka räkna ut hur många talanger per capita ett bolag har. Möjligtvis ett omtvistat nyckeltal men det HR-nyckeltal som korrelerar mest till hur ett företags vinstmarginal kommer att vara om ca 1,5 år? Har man en hög Talent Density brukar vinstmarginalen ofta vara hög och/eller öka!  Är man då aktiesparare/börsanalytiker borde man kanske som företagsledare, styrelse och aktieägare vara mer intresserad av Talent Density än vad man är idag?

Talent retain index är en spegling av bolagens förmåga att behålla nyckelspelare – vilket påverkar omsättningen visar 4potentials studier (det är väldigt logiskt att om en stjärna stannar så ökar dennes förmåga att generera intäkter. Stjärnan blir helt enkelt lysande).

Total Talent index, längst ned, rankar ca 300 företag och deras attraktion, rekryteringsförmåga/talent density samt Talent retain index. Rankingen visar rankingen inom respektive mätning. Att vara rankat bättre än 25 gynnar ofta ett bolags förmåga att nå sina affärsmål – då det blir kostnadseffektivare att rekrytera. En ranking under 110 gör att det kostar en del pengar att marknadsföra sig, rekrytera och behålla talanger. Hamnar man efter 150:e plats så uppstår ofta större problem på talangmarknaden då man sällan är förstahandsvalet för en talang. Och som med all kommunikation så är det sämre att vara lågt rankad än det är bra att vara högt rankad!

VILKA ÄR DE FRAMTIDA VINNARNA I TALANGEKONOMIN? VILKA FÖRETAG SKALL DU KANSKE INVESTERA I – OM DU FÖLJER NYCKELTALEN OCH TENDENSERNA PÅ TALANGMARKNADEN?

När vi exempelvis läste, nedan i Helsingborgs Dagblad 2019, om att IKEAs vinst inte ökade 2019 så korrelerar det starkt till vad 4potentials kunde se för 1-2 år sedan. Numera har dock IKEA ökat antalet talanger per capita/Talent Density i Sverige, enligt vår analys på 5000 talanger och var de arbetar nu, vilket kommer göra att vinsten ökar om något år om det blir som 4potentials tror samt att pandemin inte påverkar mer än den gör nu?

https://www.hd.se/2019-11-08/ikeas-vinst-vaxer-inte-trots-okad-forsaljning

IKEA är ett av de bolag som går mest framåt i Total Talent Index och hamnar på en totalt 9:e plats. Vi som arbetar med supertalanger och framgångsrika samt framtida ledare ser att den målgruppen väljer IKEA mer och mer.

Hilti med en topp tio placering är ett bolag som är bättre på att rekrytera talanger än deras varumärke säger. De lyckas m a o få ombord stjärnorna trots att man inte är hetast eller mest attraktiv. Mycket tror vi handlar om att företaget är helt unikt på att vara en god arbetsplats och behålla samt utveckla sina talanger. Deras omsättning har enligt alla bolags siffror ökat med ca 34% på fem år – vilket vi på 4potentials förstått då de alltid är i toppen på att behålla talanger. Gör man det så ökar omsättningen. Då stannar kompetensen kvar – vilket bygger värde i bolaget.

https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/company/news—events/foeretagsnyheter/GPTW2020.html

EQT är en stor vinnare. De är nu främst i Total talent index. De är sammantaget bäst på att attrahera, rekrytera och behålla supertalangerna (och just nu bästa bolag på att behålla/utveckla supertalanger). Avseende EQT kan man se att de dock inte fått bättre siffror än 2019 utan det är konkurrenterna i Total Talent index som inte tagit in på deras stora försprång. För EQT och andra som kommer i toppen är det alltid en utmaning att fortsätta stå på tårna.

H&M och Lantmännen är med i absoluta toppen. Avseende H&M har de under de senaste månaderna stärkt sin Talent Density vilket kommer leda till ökad vinst om 1 år? Lantmännen som blev årets talangföretag och gjorde sitt bästa resultat kommer fortsätta göra goda resultat. Talangomsättningen har dock ökat något de senaste månaderna.

Även Google och Arla Foods försvarar sin topplacering i Total talent index. En av de mer spännande aktörerna i toppen är Netlight. Följ Netlight är vår rekommendation! Bolag som har en bättre siffra på Talent Density och Talent retain – än attraktion – är bolag man absolut skall kolla närmare på. Netlight är ett bolag som m a o kommer bli än mer attraktivt då deras goda renomme kommer få fäste på hela talangmarknaden. För att Netlight skall lyckas med det krävs mer fokuserade talanginsatser.

För DI verkade Schibsted vinst vara oväntat hög – men inte för 4potentials. Bolaget är en vinnare på Total talent Index. pandemin kan ju påverka – men företaget går starkt på talangekonomin och är nu nästan top 10. https://www.di.se/live/schibsteds-vinst-starkare-an-vantat/

ICA var redan innan pandemi en framgångssaga och precis som många andra inom detaljhandeln tar de mark i Total Talent Index. ICA går från 34:e plats till 30:e medans Coop ligger kring plats 200. Det som skiljer framför allt ICA och Coop är konsten att behålla talangerna. Coop har haft en väldigt hög personalomsättning bland talangfulla ledare och specialister. Kan Coop skapa en långsiktighet och uthållighet kommer omsättningen öka mer? Vinsten för Coop har ökat och det ser/såg vi i Talent Density.

Hur går det för bankerna? Danske Bank har tappat i Total Talent index. SEB är den bank som ligger längst upp med sin 37:e plats före Nordea. Den bank man skall följa med nyfikenhet är Resurs Bank samt kanske Ikano. Där händer det mest positivt just nu på talangmarknaden. Klarnas resa är intressant och om de lyckas bättre med att behålla medarbetare kommer de högre på Total Talent index. Deras Talent Density ökade under det senaste halvåret.

It företaget ATEA har det senaste halvåret gått från 42:a till 21:a på Total Talent Index. Även CGI rör sig lite uppåt samt Ericsson som dock är längre ned efter många år av tapp på talanglistor. Ericssons attraktion var ju etta under 1990-talet medan de nu är mycket längre ned (20:e). Men Ericssons vinst som DI skriver om här var inte oväntad för oss – då de sedan en tid tillbaka går framåt på talangmarknaden och rekryterar fler talanger! https://www.di.se/live/ericssons-vinst-hogre-an-vantat-men-ekholm-varnar-for-prutlage-i-kina/

Telia är numera den främsta ”telecom-spelaren” på Total Talent index. Tele2 har tappat förstaplatsen medan Telenor är trea längre ned i listan. Detta syns även på Telias resultat och omsättning.

Managementkonsulten Boston Consulting Group är numera ohotad etta. McKinsey får numera försöka behålla tredje platsen precis före Accenture. Ascend som är en uppstickare i sammanhanget tar mark år efter år – tack vare en ny och stark företagskultur. PwC som också arbetar med rådgivning är med i toppen liksom EY. Centigo tappar för första gången på 7-8 år då en del lämnat företaget?

Business Sweden som hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige är ett av de företag som tappat mest under pandemin på talangmarknaden – kortsiktigt. Från att ha varit etta är man nu 14:e.

Scandic lyckas behålla en hög placering på Total Talent index och beroende på när pandemin slutar kan Scandic vara en stor vinnare på talangmarknaden genom att de skött HR arbetet under krisen med stor ära. Deras investeringar under 10 års tid i kompetensmarknaden gör att förtroendet för dem som arbetsgivare är högt.

Volvo Group går något framåt, liksom ABB och Nobia.

Almi ovan är inte sist. Listan är på närmare 300 företag. Almis placering är m a o bra eller approved/godkänd.

Vilket är 4potentials grundares bästa tips att fördjupa sin information avseende som arbetsplats eller investering? *

 • EQT kommer fortsätta vara i toppen. När bolaget får resultat på sitt hårda arbete inom jämställdhetsfrågan är man ohotad i toppen. EQT är just överlägsna inom många områden. Deras konkurrent är enbart de själva och motivationen att arbeta bredare när alla -just nu – vill till bolaget.
 • Ericsson. Under många år har man tappat. Nu vänder det. Talangerna har blivit nyfikna igen.
 • BRS Networks. Duktig ledare. Bra och gedigen verksamhet.
 • Paulig Group. Ett bolag som tar sats mot toppen.
 • Resurs Bank. Ny Vd. Ny resa.
 • Rejlers. Supertalangen, Viktor Svensson, tog över bolaget under våren 2018 och har sedan dess rekryterat målmedvetet för att förbättra resultatet. Spännande resa.
 • Mekonomen. Ett företag som satsat på kompetens och talangfrågan under många år.
 • Spotify når sin främsta placering sedan de grundades. Vi ser en förändring. Mycket spännande vad detta leder ekonomiskt till om 2 år?

Men även Dustin, BillerudKorsnäs och Habitek är intressanta med sina satsningar på HR och talangmarknaden.

___________

Vilka har de största utmaningarna och kommer sist på Total talent index?
Kommunerna kommer generellt längst ned och precis ovanför de statliga verken/bolagen.

Det finns positiva undantag inom statlig eller offentlig verksamt och det är Vattenfall, Regeringskansliet, Helsingborgs stad, Region Gotland, SVT, Swedavia samt Trafikverket. Det är sju verksamheter som visar att det går att fightas i toppen på talangmarknaden.

4potentials ger bolagen som vill nå toppen på talangmarknaden tolv råd:

 • Ha en people orienterad Vd
 • Anställ den främsta HR chefen
 • Inventera vilka ledare ni har. Utveckla och rekrytera fler eller nya chefer om det behövs
 • Låt HR sköta kommunikationen
 • Sluta att upphandla bemannings- och rekryteringstjänster och tro att talanger kommer söka via dessa plattformar. När en talang söker arbete gör den det via LinkedIn, 4potentials, kunder eller chefsrekryterare.
 • Tro inte att alla är på LinkedIn, instagram eller Facebook. Där är nästan aldrig de främsta talangerna när du söker dem
 • Arbeta närmare mellan Employer Branding och rekrytering.
 • Sänk kostnaden för chefsrekrytering. Utmana aktörerna med de fina kontoren.
 • Kör traineeprogram eller andra utvecklingsprogram
 • Arbeta med jämställdhet och integrationsfrågor – på riktigt
 • Tag ett samhällsansvar – på riktigt. Talanger älskar hållbara företag.
 • Koppla talang till ekonomi. Skapa nya nyckeltal.

 

För frågor/beställningar: FREDRIK.ANDERSSON@4POTENTIALS.COM 073-6847027

Indexet förändrar sig dagligen varför nyckeltalen ovan justeras hela tiden.

Vill du följa enbart vårt attraktionsindex kan du göra det gratis här: https://4potentials.se/the-talent-live-index/

Vill du köpa Total Talent index och få det löpande under 2020 och 2021? Kostnaden är enbart 5500 sek för att prenumera på indexet t o m 2021-12-31. Beställ det genom att maila företagets faktura adress samt 1 mailadress dit vi sänder index minst 4 ggr per år. Då ingår även att man får ställa frågor om indexet. Ert företag finns säkerligen med bland de 300 rankade om det är ett större företag eller aktivt på talangmarknaden.

 

VILKA FÖRETAG ÄR BÄST PÅ ATT BEHÅLLA? TALENT RETAIN INDEX

Notera att här finns det andra bolag som växer och är större. Dvs de är bra att behålla och utveckla bolagen. Munters, Rejlers med Viktor Svensson som VD är spännande m fl. Trafikverket vet hur man satsar på HR frågor och detta företag bli Top 30 i total talent index – när man genomför fler riktade talangrekryteringar.

 

VILKA ÄR BÄST PÅ ATT REKRYTERA? TALENT DENSITY INDEX

McKinsey, Google och Boston Consulting Group är ju kända för sina fantastiska rekryteringsprocesser. Hilti på nioende plats är även de duktiga. En del av bolagen ovan har positiva myter kring sin process. Det är en merit att bli rekryterad av dem. Många företag borde studera dessa tio företag mer. 6 av 10 har använt 4potentials.

VAR VILL FRAMTIDENS HR-TALANGER ARBETA och VAR VILL IT-STJÄRNORNA ARBETA?

H&M är vinnare när HR-talangerna väljer jobb. H&M är även duktiga inom it-rekryteringar. Rekryteringsföretag har blivit mindre intressant att arbeta på under pandemin. Hela chefsrekryteringsmarknaden kommer förändras där marknadsandelarna kommer omfördelas. Hur söker talangerna jobb efter pandemin?

Nätverken har blivit ännu viktigare efter pandemin startade. LinkedIN når all time high med 79%. 4potentials har även ökat popularitet från 72 till 75%. Det egna affärsnätverket är också viktigare. Ingen talang vill använda arbetsförmedlingen när de söker arbete. DI, Dagens industri är fortfarande mest populär tidning och ökar med 1%.

_______

*Mottagaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 4potentials, FOUR POTENTIALS AB, påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från denna webbplats.